Adidas Originals Superstar Track Pants AY7891

2 sold in last נמכר לאחרונה 8 hours שעות
Adidas
449.99 NIS 199.99 NIS

- 56%
adidas jogging pants Superstar in black Sporty retro looks are exactly your thing? Then adidas has just the right thing for you with its Superstar Track Sweatpants. The trousers come in rich black and get a noble and high-quality look thanks to the shiny leotard fabric. Of course, the three...
אדידס מכנסי ריצה סופרסטאר במראה שחור רטרו ספורטיבי הם בדיוק הדבר שלך? לאחר מכן אדידס יש בדיוק את הדבר הנכון בשבילך עם מכנסיי כוכב השיר שלה. המכנסיים לבוא עשיר שחור ולקבל מראה אצילי באיכות גבוהה הודות למרקם מבריק בגד גוף. כמובן, שלושת הגוויות בצד והסמל האופייני לא צריך להיות חסר,...
customers are viewing this product הלקוחות צופים במוצר זה
adidas jogging pants Superstar in black Sporty retro looks are exactly your thing? Then adidas has just the right thing for you with its Superstar Track Sweatpants. The trousers come in rich black and get a noble and high-quality look thanks to the shiny leotard fabric. Of course, the three side stiffs and the characteristic trefoil symbol must not be missing, which set accents in fresh white and distinguish the trousers as an authentic adidas original. The figure-hugging fit ensures a modern look and always sits comfortably comfortable thanks to the stretchy federal with drawstring. The high-quality material, which feels pleasantly silky on the skin, promises additional comfort. Training pants with legendary details from adidas Drawstring inside the elastic waistband ensures optimum grip lockable pockets Logo stitch on the left pocket Shiny jersey upper typical logo stripes on the sides Slim fit Brand: adidas Cat.: Jogging pants Colour: black/white Material: 100% polyester
אדידס מכנסי ריצה סופרסטאר במראה שחור רטרו ספורטיבי הם בדיוק הדבר שלך? לאחר מכן אדידס יש בדיוק את הדבר הנכון בשבילך עם מכנסיי כוכב השיר שלה. המכנסיים לבוא עשיר שחור ולקבל מראה אצילי באיכות גבוהה הודות למרקם מבריק בגד גוף. כמובן, שלושת הגוויות בצד והסמל האופייני לא צריך להיות חסר, אשר הגדיר הטעמה בלבן טרי ולהבדיל את המכנסיים כמו אדידס אותנטי מקורי. ההתאמה מחבקת הדמות מבטיחה מראה מודרני ותמיד יושב נוח בנוחות הודות הפדרלי מתיחה עם שרוך. החומר האיכותי, המרגיש כמשי בנועם על העור, מבטיח נוחות נוספת. הכשרה מכנסיים עם פרטים האגדי של אדידס שרוך בתוך חגורת אלסטי מבטיח אחיזה אופטימלית לנעילה כיסים לוגו תפר על כיס שמאל מבריק לוגו פסים באפר אופייני ללוגו על הצדדים סלים מותג התאמה: החתול אדידס.: מכנסי ריצה צבע: חומר שחור/לבן: 100% פוליאסטר
ביטול הזמנה והחזרות ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף
‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
Have Questions?Ask An Expert
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Adidas Originals  Superstar Track Pants  AY7891
Adidas Originals Superstar Track Pants AY7891
You have successfully subscribed ! | נרשמת בהצלחה
x