Adidas Originals Drawcord Track Top Jacket AY6710

2 sold in last נמכר לאחרונה 8 hours שעות
Adidas
450.00 NIS 199.99 NIS

- 56%
Women Originals Clothing Chic and deconstructed, this women's track jacket comes with lace-up sides. The luxe French terry fabric has a "white noise" look inspired by '80s-era analog TV screens. The metallic-silver zip adds an eye-catching finish. Metallic-silver full zip with ribbed stand-up collar Ribbed cuffs and hem Shred lacing...
נשים מקוריות ביגוד שיק ומלא, ז ' קט מסלול נשים זה מגיע עם הצדדים תחרה. בד טרי צרפתי לוקס יש "רעש לבן" מראה בהשראת מסכי הטלוויזיה אנלוגי בעידן של שנות ה-80. מיקוד הכסף המתכתי מוסיף גימור מושך-עין. מתכת-כסף מלא עם מצולע העמדה למעלה צווארון משונן אזיקים ושולי שאיפה גרוס בתפרים...
customers are viewing this product הלקוחות צופים במוצר זה
Women Originals Clothing Chic and deconstructed, this women's track jacket comes with lace-up sides. The luxe French terry fabric has a "white noise" look inspired by '80s-era analog TV screens. The metallic-silver zip adds an eye-catching finish. Metallic-silver full zip with ribbed stand-up collar Ribbed cuffs and hem Shred lacing at side seams with extra cord included; Droptail hem Embroidered Trefoil logo on left chest; 3-Stripes down sleeves Regular zip 100% cotton French terry Machine wash at 30°, don't tumble dry, iron on low heat and avoid the logo, and don't dry-clean!
נשים מקוריות ביגוד שיק ומלא, ז ' קט מסלול נשים זה מגיע עם הצדדים תחרה. בד טרי צרפתי לוקס יש "רעש לבן" מראה בהשראת מסכי הטלוויזיה אנלוגי בעידן של שנות ה-80. מיקוד הכסף המתכתי מוסיף גימור מושך-עין. מתכת-כסף מלא עם מצולע העמדה למעלה צווארון משונן אזיקים ושולי שאיפה גרוס בתפרים בצד עם כבל נוסף כלול; שולי הזנב רקום לוגו מרוקע על החזה השמאלי; 3-פסים למטה שרוולים מיקוד רגיל 100% כותנה צרפתי מכונת מנקה במהירות 30 °, לא ליפול יבש, ברזל על חום נמוך למנוע את הלוגו, ואל יבש-נקי!
ביטול הזמנה והחזרות ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף
‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
Have Questions?Ask An Expert
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Adidas Originals Drawcord Track Top Jacket AY6710
Adidas Originals Drawcord Track Top Jacket AY6710
You have successfully subscribed ! | נרשמת בהצלחה
x