Adidas Originals Backpack In Green AY7774

2 sold in last נמכר לאחרונה 8 hours שעות
Adidas
399.99 NIS 199.99 NIS

- 50%
Adidas superstar buy men's bags backpacks ,adidas AY7774 Backpack in green green mens bags backpacks adidas suits buy on bill,cheap shops Backpack by adidas Originals, linen upper, zipper, front zip pocket, three-stripe print, padded shoulder straps, wiping, 100% polyester, supplier code: AY7774. ABOUT ADIDAS ORIGINALS The adidas Originals brand, which...
אדידס כוכב לקנות תיקים של גברים תרמילים, אדידס AY7774 תרמיל בירוק גרין mens תיקים ילקוטים חליפות אדידס לקנות על חשבון, חנויות זולות תרמיל ידי אדידס מקוריות, פשתן עליון, רוכסן, כיס zip קדמי, הדפסה של שלושה פסים, מרופד רצועות הכתף, ניגוב, 100 % פוליאסטר, קוד ספק: AY7774. אודות אדידס מקוריות המותג...
customers are viewing this product הלקוחות צופים במוצר זה
Adidas superstar buy men's bags backpacks ,adidas AY7774 Backpack in green green mens bags backpacks adidas suits buy on bill,cheap shops Backpack by adidas Originals, linen upper, zipper, front zip pocket, three-stripe print, padded shoulder straps, wiping, 100% polyester, supplier code: AY7774. ABOUT ADIDAS ORIGINALS The adidas Originals brand, which has a history of more than 60 years, is inspired by street culture and retro trends and offers fresh vintage-style men's fashion. The adidas Originals collection includes everything from the brand's well-known and unmistakable sneakers to new vintage-style garments.
אדידס כוכב לקנות תיקים של גברים תרמילים, אדידס AY7774 תרמיל בירוק גרין mens תיקים ילקוטים חליפות אדידס לקנות על חשבון, חנויות זולות תרמיל ידי אדידס מקוריות, פשתן עליון, רוכסן, כיס zip קדמי, הדפסה של שלושה פסים, מרופד רצועות הכתף, ניגוב, 100 % פוליאסטר, קוד ספק: AY7774. אודות אדידס מקוריות המותג אדידס המקוריים, אשר יש היסטוריה של יותר מ 60 שנים, הוא בהשראת תרבות הרחוב ומגמות רטרו ומציעה אופנה טריים בסגנון וינטג ' של גברים. האוסף המקוריים אדידס כולל הכל מהנעליים ידועים של המותג בטעות לבגדים חדשים בסגנון הבציר.
ביטול הזמנה והחזרות ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף
‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
Have Questions?Ask An Expert
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Adidas Originals Backpack In Green AY7774
Adidas Originals Backpack In Green AY7774
You have successfully subscribed ! | נרשמת בהצלחה
x