Adidas Men's Football Chelsea FC3 Stripes Cap: Chelsea Blue / Dark Blue AX6619

2 sold in last נמכר לאחרונה 8 hours שעות
Adidas
150.00 NIS 75.00 NIS

- 50%
The Blues bring their contagious enthusiasm to the pitch for every match. This cap lets loyal fans share in the club's high-energy style. Club colours and a Chelsea FC crest show everyone who you support. The cap is finished with 3-Stripes on the brim. Medium pre-curved brim Strap-back closure with...
הבלוז מביא את ההתלהבות המדבקת שלהם להגשה לכל התאמה. כובע זה מאפשר למעריצים נאמנים לשתף בסגנון האנרגיה הגבוהה של המועדון. צבעי המועדון ופסגת הצ של צ'לסי מציגים את כל מי שאתם תומכים בו. הכובע הוא סיים עם 3-פסים על שוליים. מדיום בינוני טרום מעוקל רצועה-חזרה הסגר עם צ'לסי כדורגל מועדון...
customers are viewing this product הלקוחות צופים במוצר זה
The Blues bring their contagious enthusiasm to the pitch for every match. This cap lets loyal fans share in the club's high-energy style. Club colours and a Chelsea FC crest show everyone who you support. The cap is finished with 3-Stripes on the brim. Medium pre-curved brim Strap-back closure with Chelsea Football Club crest on buckle Woven Chelsea Football Club badge on front Six-panel construction with adidas football seam tape One size fits most 100% cotton twill Hand wash at no more than 30°, do not tumble dry, do not iron, do not dry-clean!
הבלוז מביא את ההתלהבות המדבקת שלהם להגשה לכל התאמה. כובע זה מאפשר למעריצים נאמנים לשתף בסגנון האנרגיה הגבוהה של המועדון. צבעי המועדון ופסגת הצ של צ'לסי מציגים את כל מי שאתם תומכים בו. הכובע הוא סיים עם 3-פסים על שוליים. מדיום בינוני טרום מעוקל רצועה-חזרה הסגר עם צ'לסי כדורגל מועדון ציצה על אבזם הרקום צ'לסי מועדון כדורגל תג על חזית ששת הפאנל הבנייה עם אדידס כדורגל התפר קלטת גודל אחד מתאים ביותר 100% כותנה וגן כלפיי לשטוף ב לא יותר מ 30 °, לא נפילה יבשה, לא ברזל, לא נקי יבש!
ביטול הזמנה והחזרות ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף
‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
Have Questions?Ask An Expert
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
Adidas Men's Football Chelsea FC3 Stripes Cap: Chelsea Blue / Dark Blue AX6619
Adidas Men's Football Chelsea FC3 Stripes Cap: Chelsea Blue / Dark Blue AX6619
You have successfully subscribed ! | נרשמת בהצלחה
x