Adidas FC BAYERN MUNCHEN TRACK JACKET AZ1225

2 sold in last נמכר לאחרונה 8 hours שעות
Adidas
399.99 NIS 199.99 NIS

- 50%
FC Bayern München Track Jacket Scarlet/Hero Ink Men Originals Clothing A winning style from the '80s. This men's track top features the authentic look of the warm-up jacket worn during the 1981 Bundesliga championship season. The design shows off bold blocks of colour and is detailed on the right chest...
באיירן מינכן לעקוב אחר ז'קט השני/גיבור דיו גברים המקוריים בגדים. סגנון מנצח משנות ה-80 המסלול של גברים העליון תכונות המראה האותנטי של הז החם לענוד במהלך העונה 1981 הבונדסליגה האליפות. העיצוב מציג את גושי הצבע המודגשים ומפורט על החזה הימני עם הלוגו המרקם הרקום ואת תג הקבוצה על החזה השמאלי...
Taille *
customers are viewing this product הלקוחות צופים במוצר זה
FC Bayern München Track Jacket Scarlet/Hero Ink Men Originals Clothing A winning style from the '80s. This men's track top features the authentic look of the warm-up jacket worn during the 1981 Bundesliga championship season. The design shows off bold blocks of colour and is detailed on the right chest with an embroidered Trefoil logo and the team badge on the left chest that includes Bavaria's blue and white colours. Built in soft, smooth cotton jersey and cut for a modern slim fit. Front welt pockets Full zip with stand-up collar; Ribbed cuffs and hem Football Club Bayern München badge on left chest; Trefoil logo on right chest 3-Stripes down the sleeves Slim fit 87% polyester / 13% cotton interlock Delicate machine wash only at no more than 30°,don't tumble dry and don't iron!
באיירן מינכן לעקוב אחר ז'קט השני/גיבור דיו גברים המקוריים בגדים. סגנון מנצח משנות ה-80 המסלול של גברים העליון תכונות המראה האותנטי של הז החם לענוד במהלך העונה 1981 הבונדסליגה האליפות. העיצוב מציג את גושי הצבע המודגשים ומפורט על החזה הימני עם הלוגו המרקם הרקום ואת תג הקבוצה על החזה השמאלי הכולל את הצבעים הכחולים והלבנים של בוואריה. בנוי בחולצת כותנה רכה וחלקה וחותכים להתאמת סלים מודרנית. הולט הקדמי כיסים zip מלא עם צווארון העמידה; האזיקים משונן תג מועדון כדורגל באיירן מינכן על החזה השמאלי; הלוגו לסכל על החזה הימני 3-פסים במורד השרוולים סלים מתאים 87% פוליאסטר/13% כותנה משתלב לשטוף מכונת עדין רק לא יותר 30 °, לא ליפול יבש ולא ברזל!
ביטול הזמנה והחזרות ביטול הזמנה האמור בסעיף זה הינו בכפוף לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א–1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות שהותקנו מכוחו וכן בהתאם למדיניות המשלוחים וההחזרות המופיעה באתר:
4.1. ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה למוקד שירות הלקוחות המצוין באתר.
4.2. ביטול הזמנה והחזרת המוצר ייעשו עד 30 ימים מרגע הרכישה או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן.
4.3. ביטול הזמנה והחזרת מוצר בהתאם לאמור בסעיף
‎4.2 לעיל יעשו בכפוף לכך שלא נעשה במוצר כל שימוש, כאשר הוא מצוי באריזתו המקורית, תווית המוצר מחוברת כפי שנשלחה ללקוח, ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל סוג שהוא.
4.4. החברה הינה בעלת שיקול הדעת הבלעדי לעניין מצב המוצר שהוחזר.
4.5. ביטול הזמנה והחזרת המוצר כאמור לעיל הינה ללא עלות מצד הלקוח, והחברה תשיב ללקוח את הסכומים ששולמו בגין המוצר (החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול בהתאם ובכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו מכוחו לעניין תוצאות ביטול עסקה, על אף כל תנאי מיטיב שהציעה החברה באתר ובתקנון זה).
4.6. ביטל הלקוח הזמנה עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לו בנוגע למוצר או עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או הפרה אחרת של תנאי הזמנה ("אי התאמה"), תחזיר החברה ללקוח, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם על ידי הלקוח, תבטל את חיובו בשל העסקה, תמסור ללקוח עותק מהודעת ביטול החיוב כאמור, ולא תגבה ממנו דמי ביטול כלשהם;
4.7. הלקוח לא יהיה רשאי להחזיר והחברה לא תקבל מוצר שנרכש אם עברו 30 ימים לאחר קבלתו, בין שנעשה בו שימוש ובין אם לאו.
4.8. במקרה של עיכוב באספקה ללקוח של מוצר מעבר למועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, יידע הלקוח את החברה בדבר העיכוב בתוך פרק זמן סביר. אם הלקוח לא יידע את החברה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בהזמנה/אישור ההזמנה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר ולחברה לא תהיה כל אחריות, וללקוח לא תהיה כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר או אספקתו באיחור.
4.9. מבלי לגרוע מכל זכות ביטול אחרת הקיימת לחברה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה:
4.9.1. במקרה ונפלה בהצעה (פרסום המוצרים באתר) טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר;
4.9.2. במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור המונעים את המשך המכירה, ביצועה או השתתפות במכירה באופן תקין;
4.9.3. אם יתברר לה כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של הלקוח ו/או מי מטעמו ו/או צד ג' כלשהו;
4.9.4. אם יתברר לחברה כי הזוכה עלול לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו זכה לצד ג' ו/או לסחור בו;
4.9.5. אם יתברר כי המוצר אזל במלאי של החברה;
4.9.6. אם יתברר כי ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או שלא על פי הוראות תקנון זה.
4.10. הודעה על ביטול המכירה תימסר ללקוח באמצעות פרטי הקשר אותם מסר הלקוח בעת הרשמתו ו/או בעת ביצוע הליך הרכישה. במקרה זה, תבוטל הזמנת הלקוח והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי או תשיב לו כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי החברה בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.
Have Questions?Ask An Expert
The cookie settings on this website are set to 'allow all cookies' to give you the very best experience. Please click Accept Cookies to continue to use the site.
You have successfully subscribed ! | נרשמת בהצלחה
x